logo

THU GOM RÁC BÃI BIỂN

event

"THU GOM RÁC BÃI BIỂN” để làm sạch bãi biển và cổ động thói quen luôn bảo vệ môi trường biển.
Thời gian: 𝟏𝟒𝐡𝟎𝟎 - 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
Địa điểm tập trung: Công viên Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
Link đăng ký: Click
Thời hạn đăng ký: 10/09/2022
Hình thức hoạt động: Thu gom rác tại khu vực bãi biển xung quanh công viên Thị trấn Cần Thạnh, mỗi nhóm (đối đa 3-5 thành viên) sẽ được cung cấp (hoặc có thể tự trang bị) gồm cây gắp và túi đựng rác.
Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm phân công các thành viên thu gom, phân loại rác và mang về điểm tập kết được phổ biến tại ngày diễn ra hoạt động.


TRỒNG CÂY TẠO MẢNG XANH

event

“TRỒNG CÂY TẠO MẢNG XANH” để bồi đắp thêm cho Cần Giờ ngày càng xanh tươi để thực hiện sứ mệnh là “lá phổi xanh” của TP. Hồ Chí Minh và xứng đáng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.
Thời gian: 𝟕𝐡𝟎𝟎 - 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
Địa điểm tập trung: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ (vị trí tập kết chính xác sẽ được ban tổ chức thông báo trước 1 tuần diễn ra sự kiện)
Link đăng ký: Click
Thời hạn đăng ký: 10/09/2022
Hình thức hoạt động: mỗi nhóm (đối đa 3-5 thành viên) sẽ được cung cấp dụng cụ trồng cây và cây xanh từ ban tổ chức thông qua việc vận động đóng góp của các tổ chức xã hội, hội đoàn, doanh nghiệp, cá nhân.


Back to top