logo

Sự góp mặt của các Nhãn hàng, các Đơn vị Tài trợ sẽ góp phần tạo nên 1 giải đấu thành công hơn, và lan tỏa nhiều hơn. Chúng tôi sẵn sàng chào đón các đơn vị, Quý Doanh nghiệp muốn đồng hành cùng Giải và cùng chung tay lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, bảo vệ biển.

Liên hệ tài trợ:

DAVID - NGUYỄN ĐÌNH KHANG
VICE DIRECTOR
unique.eventsmedia@gmail.com
sales@uem.vn
(+84) 909.350.065

Back to top